ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η Ουρανούπολη αλλάζει πρόσωπο στο θέμα της στάθμευσης. Το parking ΚΙΒΩΤΟΣ λειτουργεί από τον ΜΗΝΑ.

Το parking παρέχει :

  • Ασφαλή λειτουργία, 24 ώρες την ημέρα, όλες τις ημέρες του χρόνου, για να μην έχετε κανένα άγχος!
  • Πλήρως αυτοματοποιημένες διαδικασίες, κάμερα αναγνώρισης του οχήματος, αυτόματη έκδοση εισιτηρίου, επακριβή χρέωση βάσει λεπτομερούς τιμοκαταλόγου, έτσι ώστε το όχημά σας να είναι πάντοτε ασφαλές και εσείς να γνωρίζετε κάθε στιγμή τι πληρώνετε.
  • Μηνιαία Στάθμευση σε αποκλειστικό χώρο με ειδικές χρεώσεις και μεπ ροσωπική κάρτα εισόδου/εξόδου για πλήρη διασφάλιση του κατόχου & του οχήματος.
  • Ειδικά Οικονομικά Προγράμματα, ολίγων ωρών την ημέρα, περιορισμένης παραμονής ή ό,τι άλλο προσαρμοσμένο στις δικές σας ανάγκες.

 

Το parking παρέχει υπηρεσίες όπως : 

  • Τουαλέτες
  • Ηλεκτρονική  παρακολούθηση
  • Περίφραξη
  • Σκίαση.