ΑΣΦΑΛΕΙΑ

eisodos

Το parking ΚΙΒΩΤΟΣ εγγυάται ασφάλεια στον επισκέπτη της Ουρανούπολης αλλά και σε κάθε προσκυνητή του Αγίου Όρους που θα φτάσει εκεί στον  τελευταίο κοσμικό τόπο στο κατώφλι του Άθω.

Ο χώρος στάθμευσης οχημάτων μετά από μελέτη του χώρου για πλήρη κάλυψη των αναγκών του παρέχει εγγυημένα και πιστοποιημένα συστήματα ασφαλείας.

Η εγκατάσταση έχει γίνει από εξειδικευμένους τεχνικούς για να εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη λειτουργία και αποτελεσματικότητα των κλειστών  κυκλωμάτων παρακολούθησης.

Το ολοκληρωμένο κλειστό σύστημα τηλεόρασης είναι τελευταίας τεχνολογίας με τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές και προσφέρει σιγουριά και  αξιοπιστία.

Υπάρχει η δυνατότητα καταγραφής εικόνας από κάμερες παρακολούθησης και η αξιοποίηση στο μέγιστο βαθμό των δεδομένων από το κέντρο  ελέγχου  εφόσον παραστεί ανάγκη.

Η επιτήρηση του χώρου για την απόλυτη προστασία στο parking-ΚΙΒΩΤΟΣ γίνεται και από το εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό της εταιρίας  που   είναι πάντα πρόθυμο όποτε χρειαστεί ή όποτε του ζητηθεί να επέμβει ή να βοηθήσει 24ώρες  το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.